ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 ΩΣ ΤΙΣ 15:00 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14:00