ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4010320-25

fax: 210 4010329

Καλείτε πρώτα το τηλεφωνικό κέντρο και έπειτα μόλις ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα πληκτρολογείτε τον εσωτερικό αριθμό για το αρμόδιο τμήμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ