ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 ΩΣ ΤΙΣ 15:00 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14:00

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4010320-25

fax: 210 4010329

Καλείτε πρώτα το τηλεφωνικό κέντρο και έπειτα μόλις ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα πληκτρολογείτε τον εσωτερικό αριθμό για το αρμόδιο τμήμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ EMAIL
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 226 sg@syndikos.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 223 director@syndikos.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 202 grammateia.pr@syndikos.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 227 tm.prosopikou@syndikos.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 214 protokollo@syndikos.gr
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 224 oikogeniakoi@syndikos.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 215 216 tm.logistiriou@syndikos.gr
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 211 tm.tamiakis@syndikos.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 209 210 tm.texnikon@syndikos.gr
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 230 tm.kathariotitas@syndikos.gr
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 201 tm.paratasewn@syndikos.gr
ΤΑΦΟΛΟΓΙΟ 217 218 219 221 tm.tafologio@syndikos.gr

ΤΑΦΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ