Το οργανόγραμμα του Συνδέσμου προκύπτει βάσει της με αριθμ. 07/ΔΤΑ/8659 (ΦΕΚ Β’ 1681/23-8-2007) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής

Α. Το αυτοτελές Τμήμα Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής

Β. Η Δ/νση Διοκ./κών  −  Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:

  1. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Φυλάξεων
  3. Το τμήμα Ταφολογίου
  4. Το τμήμα Λογιστηρίου
  5.  Το τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας