Η συνολική δυναμικότητα του Κοιμητηρίου ανέρχεται στις 15.000 θέσεις ενταφιασμού περίπου. Ο μέσος ετήσιος αριθμός ενταφιασμών που τελούνται στο Κοιμητήριο Σχιστού ανέρχεται στις 1.500 ταφές περίπου, με σαφείς αυξητικές τάξεις.

Το Κοιμητήριο διαθέτει:

1. Συνολικά 10.000 τάφους τριετούς ταφής, από τους οποίους:

 • Α’ Ζώνη είναι τα ταφικά τμήματα Τ29Τ30Τ73 και Τ78
 • Α2 Ζώνη είναι τα ταφικά τμήματα Τ70Τ73 και Τ78
 • Β’ Ζώνη είναι τα ταφικά τμήματα Τ 22, Τ24, Τ31, Τ51, Τ71, Τ78, Τ79, Τ80, Τ81, Τ82, Τ83, Τ89, Τ90 και Τ91.
 • Γ’ Ζώνη (και απόρων) είναι τα ταφικά τμήματα Τ51, Τ52, Τ53, Τ54, Τ64, Τ65, Τ66, Τ67, Τ68, Τ71, Τ72, Τ76, Τ83, Τ84, Τ85, Τ86, Τ87, Τ88  και Τ91.
 • Το τμήμα βρεφών στο ταφικό τμήμα Τ3 διαθέτει περίπου 160 τάφους, όπου ενταφιάζονται αποκλειστικά βρέφη (μέχρι 2 ετών)
 • Το τμήμα ιερέων (πίσω από τον Ιερό Ναό) στο ταφικό τμήμα Τ0 διαθέτει περίπου 10 τάφους.

2. Συνολικά 5.000 οικογενειακούς τάφους στα ταφικά τμήματα Τ37, Τ38, Τ39, Τ40, Τ41, Τ42, Τ43, Τ44, Τ45, Τ46, Τ47, Τ48, Τ49, Τ50, Τ51, Τ55, Τ56, Τ57, Τ58, Τ59, Τ60, Τ61, Τ62, Τ63, Τ69

Επίσης, στο χώρο του Κοιμητηρίου υπάρχουν εγκαταστάσεις και κτιριακές υποδομές αναγκαίες για τη λειτουργία του, όπως:

 • Ο Ιερός Ναός του Ιωάννη του Προδρόμου
 • Ο Ιερός Ναός του Αγ. Γερασίμου
 • Ψυκτικοί θάλαμοι (στεγασμένος χώρος βραχυχρόνιας παραμονής της σωρού σε κατάλληλη θερμοκρασία μέχρι τον ενταφιασμό της).
 • Νεκροθαλάμους (στεγασμένος χώρος προσωρινής παραμονής της σωρού μέχρι τον ενταφιασμό της).
 • Οστεοφυλάκιο (κλειστός χώρος παραμονής οστών σε οστεοκιβώτια για χρονικό διάστημα μέχρι έξι χρόνια).
 • Χωνευτήρια (υπόγειος κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος στον οποίο αποτίθενται τα οστά μετά την εκταφή).
 • Πλυντήρια οστών και χώρο βραχείας παραμονής οστών (στεγασμένος χώρος, όπου με κατάλληλο εξοπλισμό πλένονται, στεγνώνουν και παραμένουν προσωρινά τα οστά).
 • Καταστήματα εξυπηρέτησης των επισκεπτών (ανθοπωλείο, εκθεσιακός χώρος μαρμάρων).
 • Κυλικείο

Η λειτουργία του Κοιμητηρίου καθορίζεται από τον εγκεκριμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου».