Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΤ 91, ΤΤ 24, ΤΤ 52 ΚΑΙ ΤΤ 77 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.»

Read More »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ 2022

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2022

Read More »