1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 246 του Ν. 3463/2006 : “Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.”

 

2.Οι δήμοι μέλη του Συνδέσμου είναι οι εξής:

  • Ο Δήμος Πειραιά, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με επτά (7) εκπρόσωπους.
  • Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με τέσσερις (4) εκπρόσωπους.
  • Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με τρεις (3) εκπρόσωπους.
  • Ο Δήμος Κορυδαλλού, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με δυο (2) εκπροσώπους.
  • Ο Δήμος Περάματος, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με έναν (1) εκπρόσωπο.
  • Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με έναν (1) εκπρόσωπο.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται από δέκα οκτώ (18) συμβούλους – εκπροσώπους των δήμων μελών και έχει απαρτία εφόσον παρίστανται πλέον του ημίσεως από τα μέλη του.

 

4. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 247 του Ν.3463/2006: “Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους Δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη διοίκηση του Συνδέσμου.”